Στρωτήρες image
Στρωτήρες image
Στρωτήρες image
Στρωτήρες image
Στρωτήρες image
Στρωτήρες image
Στρωτήρες image
Στρωτήρες image

Οι προκατασκευασμένοι στρωτήρες από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελούν ιδανική επιλογή για τα σιδηροδρομικά δίκτυα, καθώς λόγω σημαντικού ΙΒ στερεώνονται κατάλληλα στο έρμα, διατηρώντας τη γεωμετρία της τροχιάς, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ υπόκεινται σε λιγοστά έξοδα συντήρησης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζουν καλή απόκριση υπό τα σημαντικά δυναμικά φορτία των τρένων.

Η ΣΥΠΡΟ Α.Ε., που ιδρύθηκε το 1999 με τη σύμπραξη των εταιρειών ΠΡΟΚΕΛ, ΙΝΤΕΚΤΑ, ΒΕΤΑΝΕΤ και ΠΡΟΕΤ, αποτέλεσε πρωτοπόρο της παραγωγής και διάθεσης προεντεταμένων σιδηροδρομικών στρωτήρων, με παραγωγική δυνατότητα που φτάνει τους 550 στρωτήρες ανά βάρδια. Από το 2012 η εταιρεία περιήλθε στον πλήρη έλεγχο της ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. και έχει τροφοδοτήσει με πάνω από 1.000.000 στρωτήρες το εθνικό δίκτυο.

Παράλληλα, η διαρκής αναβάθμιση του εξοπλισμού, αποτελεί εχέγγυο επιτυχημένης κάλυψης μελλοντικών αναγκών των σιδηροδρομικών δικτύων της χώρας μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.

Πλεονεκτήματα και προδιαγραφές:

  • Προεντεταμένοι ολόσωμοι στρωτήρες
  • Μήκος: 2,60m
  • Εξασφάλιση θλιπτικής αντοχής 70 N/mm2
  • Ειδική σύνθεση/ανθεκτικότητα σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση
  • Παραγωγική δυνατότητα: 550/βάρδια