ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ Α.Η.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ V

Η ΠΡΟΚΕΛ ανέλαβε την παραγωγή και συναρμολόγηση της κατασκευής η οποία στηρίζει τον αγωγό καθαρών καυσαερίων, εντός υπάρχοντος  πύργου ψύξης στην Α.Η.Σ Αγίου Δημητρίου.

Λόγω του πιεστικού χρονοδιαγράμματος, καθότι όλες οι εργασίες έπρεπε να λάβουν χώρα το διάστημα που η λειτουργία του σταθμού είχε σταματήσει προσωρινά, και της απαγόρευσης χρήσης δομικού χάλυβα από τον ιδιοκτήτη, η προκατασκευή αποδείχτηκε  η μόνη εφικτή λύση.