Προκατασκευές
Οπλισμένου &
Προεντεταμένου
Σκυροδέματος

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Animation image
Company icon

ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε.

Η ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1982 με αντικείμενο την παραγωγή δομικών στοιχείων προκατασκευής και την κατασκευή με αυτά δομικών έργων, υψηλών προδιαγραφών, διεισδύοντας έτσι δυναμικά στον αναπτυσσόμενο χώρο των προκατασκευών.
Group icon

Όμιλος
Ρουπακιά - Μαντίκα

Ο ιδιωτικός Όμιλος Εταιρειών Ρουπακιά – Μαντίκα δραστηριοποιείται πλήρως στους τομείς των κατασκευών, του real estate, των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης και της υγείας. Επιδιώκουμε την ανάληψη έργων σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Sypro icon

ΣΥΠΡΟ Α.Β.Ε.Ε.

Η ΣΥΠΡΟ Α.Β.Ε.Ε. που ιδρύθηκε το 1999 με τη σύμπραξη των εταιρειών ΠΡΟΚΕΛ, ΙΝΤΕΚΤΑ, ΒΕΤΑΝΕΤ και ΠΡΟΕΤ, αποτέλεσε πρωτοπόρο της παραγωγής και διάθεσης προεντεταμένων σιδηροδρομικών στρωτήρων. Από το 2012 η εταιρεία περιήλθε στον πλήρη έλεγχο της ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. και έχει τροφοδοτήσει με πάνω από 1.000.000 στρωτήρες το εθνικό δίκτυο.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΝΕΑΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ