Προκατασκευές
Οπλισμένου &
Προεντεταμένου
Σκυροδέματος

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Animation image
Company icon

ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε.

Η ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1982 με αντικείμενο την παραγωγή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων και την κατασκευή με αυτά δομικών έργων, υψηλών προδιαγραφών, όπως αποθήκες, βιομηχανικά ή σχολικά κτίρια, διεισδύοντας έτσι δυναμικά στον αναπτυσσόμενο χώρο των προκατασκευών.
Group icon

Όμιλος
Ρουπακιά - Μαντίκα

Ο ιδιωτικός Όμιλος Εταιρειών Ρουπακιά – Μαντίκα δραστηριοποιείται πλήρως στους τομείς των precast κατασκευών, του real estate, των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης και της υγείας. Επιδιώκουμε την ανάληψη έργων σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Sypro icon

ΣΥΠΡΟ Α.Β.Ε.Ε.

Η ΣΥΠΡΟ Α.Β.Ε.Ε. που ιδρύθηκε το 1999 με τη σύμπραξη των εταιρειών ΠΡΟΚΕΛ, ΙΝΤΕΚΤΑ, ΒΕΤΑΝΕΤ και ΠΡΟΕΤ, αποτέλεσε πρωτοπόρο της παραγωγής και διάθεσης προεντεταμένων σιδηροδρομικών στρωτήρων. Από το 2012 η εταιρεία περιήλθε στον πλήρη έλεγχο της ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. και έχει τροφοδοτήσει με πάνω από 1.000.000 στρωτήρες το εθνικό δίκτυο.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΝΕΑΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ