Το 2ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας ολοκληρώθηκε εξ ολοκλήρου με προκατασκευασμένα στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ

2ᵒ Γυμνάσιο Ευκαρπίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εκτέλεση του έργου με τη μέθοδο της βαριάς προκατασκευής προτιμήθηκε από τη Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. διότι εξασφάλισε ταχεία και έγκαιρη αποπεράτωση του σχολικού κτιρίου, πράγμα το οποίο αποτελούσε αδήριτη ανάγκη για το Νομό Θεσσαλονίκης. Το διδακτήριο δομήθηκε με 72 προκατασκευασμένες κυψέλες, τοποθετούμενες σε 2 στάθμες. Το γυμναστήριο κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου με προκατασκευασμένα στοιχεία και η στέγη του υλοποιήθηκε με πλακοδοκούς επί ζευκτών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Ευκαρπίας (ΠΡΟΚΑΤ - 12Θ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Θεσσαλονίκης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Κατασκευή Προκάτ Διδακτηρίου - Γυμναστηρίου

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2013 - 2014

Ταχεία και έγκαιρη αποπεράτωση σχολικού κτιρίου με τη μέθοδο βαριάς προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ
72 προκατασκευασμένες κυψέλες ΠΡΟΚΕΛ για το 2ο γυμνάσιο Ευκαρπίας
Ένα σχολικό κτίριο στολίδι με προκατ στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ
Οι τρισδιάστατες κυψέλες ΠΡΟΚΕΛ είναι η βάση για την ανέγερση σχολικών κτιρίων