2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΕΛ

Νηπιαγωγείο Οινουσσών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «50 προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας και 12 προκατασκευασμένοι χώροι υγιεινής για την κατασκευή 1/θεσίων, 2/θεσίων και 3/θεσίων αυτοτελών σχολικών μονάδων σε γήπεδα σχολείων της Βορείου Ελλάδος – Φάση 2006» υπήρξε η ανάγκη ειδικής μεταφοράς δια θαλάσσης 10 προκατασκευασμένων κιβωτίων στο νησί της Χίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Κατασκευή 2/Θέσιου Νηπιαγωγείου Οινουσσών, στις Οινούσσες Χίου, με τη Μέθοδο της Προκατασκευής

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ / Ξ Βέρμιον ΑΤΕΕ - Preconstructa Α.Ε.Β.Τ.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Παραγωγή και Συναρμολόγηση Προκατασκευασμένων Κυψελών

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2007

Ευκολη και ασφαλής η μεταφορά τρισδιάστατων στοιχείων ΠΡΟΚΕΛ στις Οινούσσες για το σχολικό κτίριο
Τα τρισδιάστατα στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ είναι ευέλικτα ακόμη και στη μεταφορά δια θαλάσσης
10 προκατ κιβώτια ταξίδεψαν δια θαλάσσης για την κατασκευή σχολικού κτιρίου από την ΠΡΟΚΕΛ