ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑ - ΜΑΝΤΙΚΑ

Ο ιδιωτικός Όμιλος Εταιρειών Ρουπακιά – Μαντίκα δραστηριοποιείται πλήρως στους τομείς των κατασκευών, του real estate, των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης και της υγείας. Επιδιώκουμε την ανάληψη έργων σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Εξειδικευόμαστε στην καινοτόμο επενδυτική στρατηγική, αφουγκραζόμενοι τις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές ανάγκες και επενδύοντας σε καίριους τομείς, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. Λόγω του διευρυμένου χαρτοφυλακίου και των ισχυρών διαπραγματευτικών ικανοτήτων μας, είμαστε σε θέση να υλοποιούμε φιλόδοξα επιχειρηματικά σχέδια, πάντα όμως με γνώμονα την προάσπιση των αξιών που διέπουν την επιχειρηματική μας ηθική.

O Όμιλος έχει έναν συνολικό κύκλο εργασιών που ανέρχεται στα 15εκατ. ευρώ ετησίως, εκ των οποίων το 70% οφείλεται στις κατασκευαστικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 30% προέρχεται από παροχές υπηρεσιών.

Η φιλοσοφία του βασίζεται στην λειτουργία ενός οργανισμού που επικοινωνεί, συνδημιουργεί και αναπτύσσεται παράλληλα με τους ανθρώπους του, που αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση των στόχων του και την εξέλιξή του. Οι εταιρίες του Ομίλου υλοποιούν προγράμματα για τη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση των εργαζομένων, και προωθούν το ομαδικό πνεύμα, την αξιοκρατία και την αριστεία στη διοίκηση. Πιστεύουμε, ότι μέσω της προσωπικής και επαγγελματική ανέλιξης του έμψυχου δυναμικού, των 125 ανθρώπων μας, αντανακλάται η δυναμική πορεία του Ομίλου. Γι’ αυτό παρέχονται ίσες ευκαιρίες με σεβασμό στη διαφορετικότητα, και ένα εργασιακό περιβάλλον που επιβραβεύει τους εργαζόμενους, με ισχυρή εστίαση στην ανάπτυξή τους και αφοσίωση στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς.

8 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
125 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
42 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
4 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. - ΣΥΠΡΟ Α.Β.Ε.Ε.

Προκατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Προκατασκευασμένοι στρωτήρες με συνολική παραγωγή και διάθεση πάνω από 1.000.000 στρωτήρες στην ελληνική αγορά.

ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.

Α) Παραγωγή και διάθεση ετοίμου σκυροδέματος.
Β) Κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων
Γ) Real-estate (αγορά – αξιοποίηση – εκμετάλλευση οικοπέδων) με ακίνητα συνολικής δόμησης 42.400τ.μ. σε κεντρικούς άξονες στην πόλη της Λάρισας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Ψυχιατρική κλινική με δυναμικότητα 150 κλινών

ΣΑΛ Α.Ε.

Εκτός του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή, αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων.

ΑΣΤΙ Α.Ε.

Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης

ΣΑΑΒ Α.Ε.

Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.

Αποτελείται από 3 υπόγεια χωρητικότητας 320 θέσεων.

Μετά το πέρας των συμφωνηθέντων ετών, η εκμετάλλευση θα περιέλθει στον Δήμο Λαρισαίων.

ΟΥΗΛ

Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης

ΣΑΛ Α.Ε.

Ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός αυτοκινήτων στην επαρχία, διαθέτει 270 θέσεις στάθμευσης σε κεντρικό σημείο της πόλης.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ

1977
Έναρξη εργασιών Τεχνικού Γραφείου Ι. Ρουπακιά - Δ. Μαντίκα
1982
Ίδρυση ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε., εταιρεία βαριάς προκατασκευής
1993
Ίδρυση ΣΑΛ Α.Ε.
1994
Έναρξη λειτουργίας πολυόροφου σταθμού αυτοκινήτων
1999
Ίδρυση ΣΥΠΡΟ Α.Β.Ε.Ε., παραγωγή προεντεταμένων στρωτήρων
1999
Εξαγορά έτοιμου σκυροδέματος ΒΕΡΜΙΟΝ
1999
Ίδρυση ΑΣΤΙ Α.Ε.
2000
Έναρξη λειτουργίας κατασκευαστικής εταιρείας ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. 3ης τάξης
2002
Αποπεράτωση εμπορικού κέντρου ΑΣΤΙ Α.Ε., έναρξη λειτουργίας υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων
2002
Ίδρυση πάρκινγκ ΟΥΗΛ
2002
Ίδρυση ΣΑΑΒ Α.Ε.
2005
Αναβάθμιση ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. σε 4ης τάξης
2006
Έναρξη λειτουργίας υπόγειου πάρκινγκ ΣΑΑΒ
2006
Ίδρυση Ι. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2008
Εξαγορά μεριδίου από Betonet σε ΣΥΠΡΟ Α.Β.Ε.Ε.
2010
Ίδρυση Κλινικής Άγιος Νικήτας
2013
Εξαγορά μεριδίου JP Avax από ΠΡΟΚΕΛ σε ΣΥΠΡΟ
2013
Αναβάθμιση ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. σε 5ης τάξης
2014
Συγχώνευση ΠΡΟΚΕΛ-ΣΥΠΡΟ με διακριτικό τίτλο Σύγχρονη Προκατασκευή Κεντρικής Ελλάδας
2015
Έναρξη λειτουργίας Ψυχιατρικής κλινικής Άγιος Νικήτας