Προκατασκευασμένες κυψέλες ΠΡΟΚΕΛ
Προκατ κυψέλες με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα
Ταχύτητα κατασκευής εμπορικών και σχολικών κτιρίων με προκατ κυψέλες ΠΡΟΚΕΛ
Οι προκατ κυψέλες ΠΡΟΚΕΛ είναι η βάση του συστήματος προκατασκευής σε πολλά σχολικά κτίρια της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας
Προκατασκευασμένες κυψέλες ΠΡΟΚΕΛ
Προκατ κυψέλες με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα
Ταχύτητα κατασκευής εμπορικών και σχολικών κτιρίων με προκατ κυψέλες ΠΡΟΚΕΛ
Οι προκατ κυψέλες ΠΡΟΚΕΛ είναι η βάση του συστήματος προκατασκευής σε πολλά σχολικά κτίρια της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας

Οι προκατασκευασμένες κυψέλες αποτελούν τις θεμελιώδεις μονάδες του συστήματος προκατασκευής με τρισδιάστατα στοιχεία. Συντίθεται από επιμέρους φέροντα στοιχεία (τοιχώματα, πλάκες) και αφού παραχθούν, μεταφέρονται και συνδέονται στην τοποθεσία του έργου. Οι οριζόντιες συνδέσεις μεταξύ γειτονικών κυψελών υλοποιούνται μέσω ειδικών βλήτρων και κοχλιώσεων, εξασφαλίζοντας έτσι ενιαία συμπεριφορά του συγκροτήματος. Η σύνδεση καθ’ ύψος πραγµατοποιείται µέσω κατακόρυφης προέντασης στα τέσσερα γωνιακά υποστυλώµατα κάθε κυψέλης.

Η ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. έχει να επιδείξει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε αυτό το σύστημα δόμησης,έχοντας παράξει έναν σημαντικό αριθμό κυψελών, αφενός μεν για την κατασκευή σχολικών συγκροτημάτων, για λογαριασμό της κρατικής εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ), αφετέρου δε για διάφορες άλλες χρήσεις.

Πλεονεκτήματα και προδιαγραφές:

  • Διαστάσεις τυπικής κυψέλης: 7,20mx 3,60m
  • Καθαρό ύψος: 3,00m
  • Ενσωματωμένα ανοίγματα, μονώσεις, Η/Μ εξοπλισμός
  • Ταχύτητα κατασκευής/αποδέσμευση από περιβαλλοντολογικές συνθήκες
  • Δυνατότητα μελλοντικής αποσυναρμολόγησης/επανασυναρμολόγησης
  • Άψογο αισθητικό αποτέλεσμα/εμφανές σκυρόδεμα
  • Πυροπροστασία
  • Ευνοϊκή αντισεισμική απόκριση συγκροτήματος
  • Μηδαμινά έξοδα συντήρησης