Υποστυλώματα: η βάση για τη διαμόρφωση του στατικού συστήματος κάθε προκατασκευασμένου κτιρίου.
Τα προκατ υποστυλώματα της ΠΡΟΚΕΛ προσφέρουν ευελιξία στο σχεδιασμό και επιτάχυνση χρονοδιαγράμματος έργου.
Υποστυλώματα προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ
Η θεμελίωση των προκατ υποστυλωμάτων υλοποιείται είτε με κατάλληλες θήκες (ποτήρια) που εξασφαλίζουν τη μονολιθική σύνδεση μεταξύ ανωδομής και θεμελίωσης, είτε με βιδωτή σύνδεση.
Υποστυλώματα: η βάση για τη διαμόρφωση του στατικού συστήματος κάθε προκατασκευασμένου κτιρίου.
Τα προκατ υποστυλώματα της ΠΡΟΚΕΛ προσφέρουν ευελιξία στο σχεδιασμό και επιτάχυνση χρονοδιαγράμματος έργου.
Υποστυλώματα προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ
Η θεμελίωση των προκατ υποστυλωμάτων υλοποιείται είτε με κατάλληλες θήκες (ποτήρια) που εξασφαλίζουν τη μονολιθική σύνδεση μεταξύ ανωδομής και θεμελίωσης, είτε με βιδωτή σύνδεση.
  
Rotate 360 degrees

Τα υποστυλώματα αποτελούν βασικό στοιχείο της διαμόρφωσης του στατικού συστήματος ενός προκατασκευασμένου κτιρίου. Αποτελούν, κατά κύριο λόγο, προκατ, ευθύγραμμα στοιχεία, ορθογωνικής διατομής, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλες γεωμετρίες και διατομές. Τα υποστυλώματα μπορούν να φέρουν κατάλληλες εγκοπές για την τοποθέτηση συρόμενης τοιχοποιίας και βραχείς προβόλους (φουρούσια) σε διάφορες στάθμες για την έδρασηδοκών, όπως οι δοκοί στήριξης γερανογέφυρας. Συνήθως το άνω άκρο τους διαμορφώνεται κατάλληλα για την υποδοχή των κύριων δοκών (ζευκτών). Η θεμελίωση των υποστυλωμάτων υλοποιείται είτε με κατάλληλες θήκες  (ποτήρια) που εξασφαλίζουν τη μονολιθική σύνδεση μεταξύ ανωδομής και θεμελίωσης, είτε με βιδωτή σύνδεση.

Πλεονεκτήματα και προδιαγραφές:

  • Ευελιξία στο σχεδιασμό, δυνατότητα μεγάλων ανοιγμάτων
  • Εξατομικευμένος σχεδιασμός
  • Επιτάχυνση χρονοδιαγράμματος, απλοποίηση κατασκευής
  • Δεν απαιτείται φινίρισμα και βάψιμο
  • Δυνατότητα παραγωγής με αρχιτεκτονικό σταμπωτό
  • Εύκολη μελλοντική αποσυναρμολόγηση κτιρίου με τη βιδωτή σύνδεση
  • Πυροπροστασία

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΛ ΜΕ Υποστυλώματα