ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ VAS GLASS ΜΕ ΠΡΟΚΑΤ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΚΕΛ

Επέκταση Εγκαταστάσεων Vas Glass

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατά τη 2η επέκταση των εγκαταστάσεων της VAS GLASS (έχουν προηγηθεί η κατασκευή και η 1η επέκταση των αρχικών εγκαταστάσεων από την ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε.) κατασκευάστηκαν 4 πτέρυγες από προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, που καλύπτουν έκταση 7300m2. Στις ιδιαιτερότητες του έργου συμπεριλαμβάνονται η ασφαλής σύνδεση μεταξύ νέων και υφιστάμενων κτιρίων, η κατασκευή και η αποκατάσταση της συνέχειας των νέων γερανοδοκών με τις υπάρχουσες και η εξασφάλιση επαρκούς αρμού μεταξύ των πτερύγων.

Τα είδη των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δομικό σύστημα του βιομηχανικού κτιρίου είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Προσθήκη κατ' Επέκταση Βιομηχανίας Επεξεργασίας Υαλοπινάκων

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Κρύσταλλα Βασιλείου ΕΠΕ

ΕΚΤΑΣΗ

7300 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Μεγάλη Ράχη, Δ.Ε. Ληλαντίων, Δ.Κ. Βασιλικού. Δήμος Χαλκιδέων, Π.Ε. Ευβοίας

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2019

4 πτέρυγες από προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ για την VAS GLASS
Πλήθος προκατ δομικών στοιχείων ΠΡΟΚΕΛ συνθέτουν τις εγκαταστάσεις VAS GLASS
Ακόμη ένα επιτυχημένο έργο απαιτήσεων, από την ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ
H ΠΡΟΚΕΛ με προκατ προϊόντα αντοχής κερδίζει το στοίχημα της ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ νέων και υφιστάμενων κτιρίων για τη VAS GLASS