Επέκταση Εγκαταστάσεων Vas Glass cover image

Επέκταση Εγκαταστάσεων Vas Glass

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατά τη 2η επέκταση των εγκαταστάσεων της VAS GLASS (έχουν προηγηθεί η κατασκευή και η 1η επέκταση των αρχικών εγκαταστάσεων από την ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε.) κατασκευάστηκαν 4 πτέρυγες από προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, που καλύπτουν έκταση 7300m2. Στις ιδιαιτερότητες του έργου συμπεριλαμβάνονται η ασφαλής σύνδεση μεταξύ νέων και υφιστάμενων κτιρίων, η κατασκευή και η αποκατάσταση της συνέχειας των νέων γερανοδοκών με τις υπάρχουσες και η εξασφάλιση επαρκούς αρμού μεταξύ των πτερύγων.

Τα είδη των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δομικό σύστημα του βιομηχανικού κτιρίου είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Προσθήκη κατ' Επέκταση Βιομηχανίας Επεξεργασίας Υαλοπινάκων

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Κρύσταλλα Βασιλείου ΕΠΕ

ΕΚΤΑΣΗ

7300 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Μεγάλη Ράχη, Δ.Ε. Ληλαντίων, Δ.Κ. Βασιλικού. Δήμος Χαλκιδέων, Π.Ε. Ευβοίας

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2019

Image of Επέκταση Εγκαταστάσεων Vas Glass
Image of Επέκταση Εγκαταστάσεων Vas Glass
Image of Επέκταση Εγκαταστάσεων Vas Glass
Image of Επέκταση Εγκαταστάσεων Vas Glass