Σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις για τον ΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ με προκατ στοιχεία της ΠΡΟΚΕΛ

Κατασκευή Εγκαταστάσεων Ε.Α.Σ. Άμφισσας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας για τα προϊόντα που παράγει, ο ΕΑΣ  Άμφισσας προχώρησε στη μετεγκατάσταση της υφιστάμενης μονάδας σε νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις. Την εκτέλεση των εργασιών ανέλαβε η ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε., παραδίδοντας 4000m2 νέου βιομηχανικού συγκροτήματος και 1000m2 υπόγειου αποθηκευτικού χώρου. Οι εγκαταστάσεις χωρίζονται με αντισεισμικούς αρμούς σε 4 επιμέρους κτίρια, μεταξύ των οποίων υπάρχει διώροφο κτίριο γραφείων. Η ζεύξη των ανοιγμάτων έγινε με ζευκτά μήκους 24,00m.

Τα είδη των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δομικό σύστημα του βιομηχανικού κτιρίου είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Μετεγκατάσταση & Εκσυγχρονισμός Εργοστασίου Επεξεργασίας & Τυποποίησης Βρώσιμης Ελιάς

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Άμφισσας

ΕΚΤΑΣΗ

4000 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΒΙΟΠΑ Άμφισσας Φωκίδος ΟΙΚ. Τ. 1 Οδός 2

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2010

Στοιχεία προκατασκευής συνθέτουν το βιομηχανικό συγκρότημα του ΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
4000m2 βιομηχανικού συγκροτήματος και 1000m2 υπόγειου αποθηκευτικού χώρου με προκατ στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ