Επέκταση και εκσυγχρονισμός του ΑΠΣ Άρτας με υλικά προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ

Κατασκευή Εγκαταστάσεων Α.Π.Σ. Άρτας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του ΑΠΣ Άρτας κατασκευάστηκαν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις. Λόγω απαίτησης 9,50m καθαρού ύψους κτιρίου, παρήχθησαν υποστυλώματα με ύψος περί τα 13,00m. Επιπλέον, λόγω αραίωσης των υποστυλωμάτων του καννάβου, δημιουργήθηκαν φατνώματα μήκους 10,50m, τα οποία καλύφθηκαν από προεντεταμένες τεγίδες επί ζευκτών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Κατασκευή Πτηνοσφαγείου & Χώρου Τυποποίησης Κρέατος

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας

ΕΚΤΑΣΗ

1100 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

8ᵒ χλμ. Άρτας - Γαβριάς

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2008

Προκατ υποστυλώματα, τεγίδες, ζευκτά και τοίχοι πλαγιοκάλυψης συνθέτουν ένα απαιτητικό βιομηχανικό κτίριο της ΑΠΣ Άρτας που ανέλαβε η ΠΡΟΚΕΛ