ΚΤΊΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ με προκατ προϊόντα ΠΡΟΚΕΛ

Κατασκευή Maxi Paper Mill

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα πλαίσια της εξάπλωσης του εμπορικού δικτύου της εταιρείας κατασκευάστηκε υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής χαρτοπολτού. Αυτή περιλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά κτίρια κατασκευασμένα από προκατασκευασμένα στοιχεία. Δεσπόζει ο κύριος χώρος παραγωγής μήκους 100m και καθαρού ύψους περί τα 11m, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποδομές (τεχνολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός) που απαιτεί η μηχανή παραγωγής της εταιρίας. Το ηλεκτρολογείο φιλοξενείται μαζί με το μηχανουργείο και το λεβητοστάσιο σε ένα ειδικά διαμορφωμένο διώροφο κτίριο, το μεσοπάτωμα του οποίου υλοποιήθηκε με προκατασκευασμένες πλακοδοκούς μορφής διπλού ταυ εδραζόμενες σε κατάλληλο σύστημα δοκών. Τη μονάδα συμπληρώνουν τα κτίρια γραφείων και ο χώρος τροφοδοσίας πρώτων υλών.

Τα είδη των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δομικό σύστημα του βιομηχανικού κτιρίου είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Βιομηχανία Παραγωγής Χαρτιού

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Maxi Α.Β.Ε.Ε

ΕΚΤΑΣΗ

4750 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

(Άγιος Αθανάσιος) Κατερίνης εκτός σχεδίου

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2010

Τέσσερα ξεχωριστά κτίρια κατασκευασμένα από προκατασκευασμένα στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ για την Maxi Paper Mill
H ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ αναλαμβάνει να υλοποιήσει βιομηχανικά έργα απαιτήσεων με προκατ δομικά υλικά υψηλών προδιαγραφών
Ακόμη μια ταχύτατη και λειτουργική κατασκευή με προκατ υλικά ΠΡΟΚΕΛ