Οι προκατασκευασμένες δοκοί τύπου ανεστραμμένου Τ και L αποτελούν ιδανική λύση για διαμόρφωση στεγών, αλλά και δαπέδων εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων
Προκατασκευασμένες δοκοί Τ και L, με ειδικό πεπλατυσμένο κάτω άκρο, από την ΠΡΟΚΕΛ
Η κάτω εμφανής επιφάνεια των προκατ δοκών ΠΡΟΚΕΛ δε χρειάζεται φινίρισμα
Πυροπροστασία και εύκολη τοποθέτηση για τις προκατ δοκούς Τ & L Της ΠΡΟΚΕΛ
Οι προκατασκευασμένες δοκοί τύπου ανεστραμμένου Τ και L αποτελούν ιδανική λύση για διαμόρφωση στεγών, αλλά και δαπέδων εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων
Προκατασκευασμένες δοκοί Τ και L, με ειδικό πεπλατυσμένο κάτω άκρο, από την ΠΡΟΚΕΛ
Η κάτω εμφανής επιφάνεια των προκατ δοκών ΠΡΟΚΕΛ δε χρειάζεται φινίρισμα
Πυροπροστασία και εύκολη τοποθέτηση για τις προκατ δοκούς Τ & L Της ΠΡΟΚΕΛ
  
Rotate 360 degrees

Οι προκατασκευασμένες δοκοί τύπου ανεστραμμένου Τ και L, με το ειδικό πεπλατυσμένο κάτω άκρο τους, αποτελούν τους φορείς στήριξης των πλακοδοκών και άλλων στοιχείων ζεύξης σημαντικών ανοιγμάτων. Λόγω της χρήσης προέντασης καθίσταται ικανή η παραλαβή σημαντικών κινητών φορτίων. Σε συνδυασμό με τις προκατασκευασμένες πλακοδοκούς αποτελούν ιδανική λύση για διαμόρφωση δαπέδων εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων, κτιρίων γραφείων, πάρκινγκ, γυμναστηρίων, πισίνων και στεγών. Στα θετικά της χρήσης τους συγκαταλέγονται ότι κατά την τοποθέτησή τους δε χρειάζονται επιπλέον στήριξη, επιτελούν το ρόλο καλουπιού για το επί τόπου σκυρόδεμα, και η κάτω εμφανής επιφάνεια τους δε χρειάζεται φινίρισμα.

Πλεονεκτήματα και προδιαγραφές:

  • Όπλιση: συμβατικά οπλισμένες ή προεντεταμένες
  • Άνοιγμα: έως 10m
  • Ύψος: έως 1,25m
  • Πλάτος κορμού: 30–50cm
  • Πυροπροστασία
  • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση