Προκατασκευασμένοι τοίχοι πλαγιοκάλυψης από την ΠΡΟΚΕΛ
Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση προκατ τοίχων ΠΡΟΚΕΛ
Προκατ τοίχοι πλαγιοκάλυψης με εφαρμογές σε πληθώρα κτιρίων
Οι προκατασκευασμένοι τοίχοι ΠΡΟΚΕΛ μπορούν να ανεγερθούν είτε σε κατακόρυφη είτε σε οριζόντια διάταξη
Προκατασκευασμένοι τοίχοι πλαγιοκάλυψης από την ΠΡΟΚΕΛ
Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση προκατ τοίχων ΠΡΟΚΕΛ
Προκατ τοίχοι πλαγιοκάλυψης με εφαρμογές σε πληθώρα κτιρίων
Οι προκατασκευασμένοι τοίχοι ΠΡΟΚΕΛ μπορούν να ανεγερθούν είτε σε κατακόρυφη είτε σε οριζόντια διάταξη
  
Rotate 360 degrees

Οι προκατασκευασμένοι τοίχοι λειτουργούν ως στοιχεία πλήρωσης και πλαγιοκάλυψης των κατασκευών. Δύναται να παραχθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, παρακολουθώντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και ενσωματώνοντας τα απαιτούμενα κενά για τη μετέπειτα εγκατάσταση των επιθυμητών κουφωμάτων. Μπορούν να ανεγερθούν είτε σε κατακόρυφη είτε σε οριζόντια διάταξη. Υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιαστούν ως μη φέροντα, αλλά και ως φέροντα στοιχεία της κατασκευής. Η υλοποίηση της πρώτης περίπτωσης γίνεται με την τοποθέτησή τους μεταξύ των υποστυλωμάτων, συρταρωτά, σε ειδικά διαμορφωμένες κούπες. Όταν απαιτείται πρόσθετη πλευρική ενίσχυση των υποστυλωμάτων, οι τοίχοι στερεώνονται κατάλληλα με μεταλλικά στοιχεία απευθείας πάνω στους στύλους. Σε περίπτωση που η μελέτη ενεργειακής απόδοσης υποδεικνύει πλήρη απουσία θερμογεφυρών, οι τοίχοι παράγονται με τη μέθοδο σάντουιτς, όπου οι 2 φλοίδες σκυροδέματος ενσωματώνουν καταλλήλου πάχους θερμομονωτικό υλικό.

Πλεονεκτήματα και προδιαγραφές:

  • Πάχος:12– 30cm
  • Πλάτος: έως4,00m
  • Μήκος: έως 12,00m
  • Ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Υψηλός δείκτης πυραντίστασης
  • Υψηλής ποιότητας τελική επιφάνεια
  • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
  • Ανθεκτικότητα έναντι καιρικών συνθηκών
  • Απουσία συντήρησης