Ιδανική η χρήση προκατ πλακοδοκών σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, σε κτίρια γραφείων, παρκινγκ, γυμναστήρια και στέγες
Συμβατικά οπλισμένες ή προεντεταμένες προκατ πλακοδοκοί ΠΡΟΚΕΛ
Ιδανική η χρήση προκατ πλακοδοκών σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, σε κτίρια γραφείων, παρκινγκ, γυμναστήρια και στέγες
Συμβατικά οπλισμένες ή προεντεταμένες προκατ πλακοδοκοί ΠΡΟΚΕΛ
  
Rotate 360 degrees

Οι προκατασκευασμένες πλακοδοκοί μορφής διπλού Τ χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου επιδιώκονται μεγάλα ανοίγματα, χωρίς ενδιάμεση υποστύλωση και ταυτόχρονα απαιτούνται υψηλά επίπεδα αντοχής λόγω σημαντικών φορτίων. Έτσι συνίσταται η χρήση τους σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, σε κτίρια γραφείων, σε παρκινγκ, σε γυμναστήρια σε πισίνες και σε στέγες. Η προσθήκη επιπλέον στρώσης χυτού επί τόπου σκυροδέματος δημιουργεί μια σύνθετη συμπαγή πλάκα και συντελεί στην ύπαρξη διαφράγματος. Η διαφραγματική λειτουργία της πλάκας ενισχύει τον αντισεισμικό χαρακτήρα του δομήματος. Στηρίζονται στις δοκούς μορφής L και Τ.

  • Όπλιση: συμβατικά οπλισμένες ή προεντεταμένες
  • Άνοιγμα: έως16m
  • Ύψος: έως1,00m
  • Πλάτος: έως 2,55m
  • Πυροπροστασία