Δοκοί Κεφαλής image
Δοκοί Κεφαλής image
Δοκοί Κεφαλής image
Δοκοί Κεφαλής image
Δοκοί Κεφαλής image
Δοκοί Κεφαλής image
Δοκοί Κεφαλής image
Δοκοί Κεφαλής image

Για τη διασφάλιση της πλαισιακής λειτουργίας των κατασκευών και στις 2 κύριες διευθύνσεις τους, πρέπει τα υποστυλώματα να συνδέονται με κατάλληλα ευθύγραμμα δομικά στοιχεία. Στη μία διεύθυνση η συνθήκη αυτή ικανοποιείται με την παρουσία των κύριων δοκών (ζευκτά), ενώ στην άλλη το ρόλο αυτό επιτελούν οι δοκοί κεφαλής. Πρόκειται για δοκάρια συμβατικής ορθογωνικής διατομής, κατά συνθήκη με ειδικές αποτμήσεις στα άκρα, τα οποία εδράζονται στο ίδιο υψόμετρο με τα ζευκτά. Ταυτόχρονα, αποτελούν και το φορέα στήριξης των υδρορροών.