Με πολλαπλές χρήσεις και λειτουργίες, οι προκατ δοκοί κεφαλής διασφαλίζουν την πλαισιακή λειτουργία μιας κατασκευής
Προκατ δοκοί κεφαλής για την κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου της EXALCO SA
Oι προκατ δοκοί κεφαλής είναι το μέλλον της βιομηχανικής κατασκευής
Δοκοί κεφαλής προκατασκευής για δημόσια έργα από την ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ
Με πολλαπλές χρήσεις και λειτουργίες, οι προκατ δοκοί κεφαλής διασφαλίζουν την πλαισιακή λειτουργία μιας κατασκευής
Προκατ δοκοί κεφαλής για την κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου της EXALCO SA
Oι προκατ δοκοί κεφαλής είναι το μέλλον της βιομηχανικής κατασκευής
Δοκοί κεφαλής προκατασκευής για δημόσια έργα από την ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ

Για τη διασφάλιση της πλαισιακής λειτουργίας των κατασκευών και στις 2 κύριες διευθύνσεις τους, πρέπει τα υποστυλώματα να συνδέονται με κατάλληλα ευθύγραμμα δομικά στοιχεία. Στη μία διεύθυνση η συνθήκη αυτή ικανοποιείται με την παρουσία των κύριων δοκών (ζευκτά), ενώ στην άλλη το ρόλο αυτό επιτελούν οι δοκοί κεφαλής. Πρόκειται για δοκάρια συμβατικής ορθογωνικής διατομής, κατά συνθήκη με ειδικές αποτμήσεις στα άκρα, τα οποία εδράζονται στο ίδιο υψόμετρο με τα ζευκτά. Ταυτόχρονα, αποτελούν και το φορέα στήριξης των υδρορροών.