Τεγίδες προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ: σημαντικότατες για τη σύνδεση ζευκτών
Κάποια από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κτίρια της κεντρικής Ελλάδας φέρουν προκατ τεγίδες ΠΡΟΚΕΛ
Τεγίδες προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ: σημαντικότατες για τη σύνδεση ζευκτών
Κάποια από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κτίρια της κεντρικής Ελλάδας φέρουν προκατ τεγίδες ΠΡΟΚΕΛ
  
Rotate 360 degrees

Οι τεγίδες είναι δευτερεύουσες δοκοί, που επιτελούν το ρόλο της συνδέσης των ζευκτών, και επί των οποίων τοποθετούνται  τα πάνελ οροφής. Είναι τραπεζοειδούς διατομής ή συνηθέστερα διατομής μορφής T. H επιλογή του καννάβου, δηλαδή των αποστάσεων των υποστυλωμάτων, καθορίζει πέρα από το ύψος της διατομής και τον τρόπο οπλισμού τους. Για συνηθισμένα μήκη οι τεγίδες οπλίζονται με συμβατικό χάλυβα, ενώ όταν αυξάνεται σημαντικά η απόσταση μεταξύ των ζευκτών, άρα και η απαίτηση ανάληψης κατακόρυφων φορτίων, επιστρατεύεται η χρήση προέντασης διασφαλίζοντας τις  απαιτούμενες αντοχές. Οι αποστάσεις μεταξύ των τεγίδων καθορίζονται από τη διατομή που θα επιλεγεί και από τα φορτία της οροφής. Συνηθισμένες τιμές ανήκουν στο εύρος 1,50 έως 2,00m, με τις αποστάσεις που προσεγγίζουν τη μεγαλύτερη τιμή να επιτρέπουν εν γένει οικονομικότερο σχεδιασμό.

  • Όπλιση: συμβατικά οπλισμένες ή προεντεταμένες
  • Άνοιγμα: έως 12m
  • Ύψος: 35 – 45cm

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΛ ΜΕ Τεγίδες