Μασούτης Cash & Carry στη Λάρισα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κτίριο, που αποτελεί το Cash & Carry της εταιρία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στο νομό Λαρίσης, αποτελείται από ισόγειο αξονικών αποστάσεων 48,60 x 48,40m και υπόγειο  24,30 x 24,20m. Η οροφή του υπογείου δομήθηκε με προεντεταμένες πλακοδοκούς εδραζόμενες σε δοκούς τύπου L και ανάστροφου T, καθώς και σε φουρούσια του περιμετρικού τοιχώματος υπογείου. Το μέγιστο ύψος των υποστυλωμάτων ανήλθε στα 14m, ενώ με τη χρήση ειδικών αγκυρίων στους πόδες τους, επετεύχθει βιδωτή σύνδεση με τα πέδιλα. Έτσι πακτώθηκαν οι στύλοι στα θεμέλια, αλλά είναι εφικτή η σύνδεση/αποσύνδεσή τους.

Τα είδη των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δομικό σύστημα του βιομηχανικού κτιρίου είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Κατασκευή Αποθήκης Τροφίμων και Ποτών Χονδρικού Εμπορίου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε

ΕΚΤΑΣΗ

2500 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

2ᵒ χλμ. Π.Ε.Ο Λάρισας - Θεσσαλονίκης

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2012