Προκατ στοιχεία για την κατασκευή εγκαταστάσεων Ξυλοβοιωτικής ΞΑΑ-ΠΛΕΞ

Κατασκευή Εγκαταστάσεων Ξυλοβοιωτική ΞΑΑ-ΠΛΕΞ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευάστηκε από προκατασκευασμένα φέροντα στοιχεία μια πτέρυγα ως ο βιομηχανικός χώρος αποθήκευσης των προϊόντων κατεργασίας ξύλου. Στα ακριανά τμήματα του κτιρίου διαμορφώθηκαν χώροι γραφείων με τη δημιουργία μεσοπατώματος. Αυτό υλοποιήθηκε με πλακοδοκούς επί προεντεταμένων δοκών και κατάλληλη έδραση των τελευταίων σεφουρούσια των υποστυλωμάτων. Μία δεύτερη σειρά κοντών προβόλων στους στύλους, σε ψηλότερη στάθμη, φέρει τις δοκούς έδρασης της γερανογέφυρας.

Τα είδη των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δομικό σύστημα του βιομηχανικού κτιρίου είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Κατασκευή Βιομηχανικού Χώρου Εμπορίας Ξυλείας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ιωάννης Χρ. Καλλιαντάσης

ΕΚΤΑΣΗ

700 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Θέση Μαρμάρι - Άγιος Ιωάννης, 32100, Λιβαδειά

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2008

Μέγιστη πυρασφάλεια για αποθήκη ξυλείας, με προδιαγραφές προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ
Γραφεία και αποθήκη ξυλείας με στοιχεία προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ
Πυραντίσταση υλικών με την υπογραφή ΠΡΟΚΕΛ
Μεσοπάτωμα με προκατ υλικά ΠΡΟΚΕΛ