Προκατ υδρορροές ΠΡΟΚΕΛ για ομαλή απορροή ομβρίων υδάτων
Οι προκατ υδρορροές ΠΡΟΚΕΛ παράγονται και ενσωματωμένες σε τοίχους
Προκατ υδρορροές ΠΡΟΚΕΛ σε βιομηχανικό κτίριο
Η κατασκευαστική ευελιξία που προσφέρουν τα προκατ στοιχεία της ΠΡΟΚΕΛ δε συγκρίνεται
Προκατ υδρορροές ΠΡΟΚΕΛ για ομαλή απορροή ομβρίων υδάτων
Οι προκατ υδρορροές ΠΡΟΚΕΛ παράγονται και ενσωματωμένες σε τοίχους
Προκατ υδρορροές ΠΡΟΚΕΛ σε βιομηχανικό κτίριο
Η κατασκευαστική ευελιξία που προσφέρουν τα προκατ στοιχεία της ΠΡΟΚΕΛ δε συγκρίνεται
  
Rotate 360 degrees

Οι προκατασκευασμένες υδρορροές αποτελούν δομικά στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων από την οροφή του κτιρίου. Είναι δοκίδες με διατομή μορφής U και οπλίζονται συμβατικά. Επιπλέον, παράγονται ενσωματωμένες σε τοίχους και έτσι μετά την τοποθέτησή τους συνδέουν τα υποστυλώματα στη διαμήκη διεύθυνση του κτιρίου. Η σύνδεσή τους πραγματοποιείται μέσω βλήτρων πού έχουν ενσωματωθεί στους στύλους, ενώ κατάλληλης διαμέτρου οπές επιτρέπουν τη μετέπειτα τοποθέτηση κατακόρυφων υδρορροών.