Κατασκευή Εγκαταστάσεων της SIEMENS Τηλεβιομηχανική Α.Ε. cover image

Κατασκευή Εγκαταστάσεων της SIEMENS Τηλεβιομηχανική Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τις ανάγκες ανάπτυξης και παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, κατασκευάστηκαν εγκαταστάσεις, που εκτείνονταν σε 3 πτέρυγες, ενώ ένα τμήμα περιλάμβανε υπόγειο. Λόγω των σημαντικών φορτίων του εξοπλισμού και για την ενίσχυση του αντισεισμικού χαρακτήρα του δομήματος, κάποια υποστυλώματα συνδέθηκαν με τοιχώματα. Η σύνδεση επετεύχθη με ειδικούς κοχλίες και μεταλλικές λάμες.Για τη μελλοντική μετακίνηση του κτιρίου διαμορφώθηκε βιδωτή σύνδεση των στύλων με τη θεμελίωση, μέσω κατάλληλων μεταλλικών πλακών, κοχλιώσεων και βλήτρων. Σε εμφανείς θέσεις των όψεων ενσωματώθηκαν διακοσμητικά τούβλα εντός των προκατασκευσμένων τοίχων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Βιομηχανικό Κτίριο με Γραφεία & Υπόγειο

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Siemens Enterprise Communications

ΕΚΤΑΣΗ

4000 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Γεωργικής Σχολής 89, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2006

Image of Κατασκευή Εγκαταστάσεων της SIEMENS Τηλεβιομηχανική Α.Ε.
Image of Κατασκευή Εγκαταστάσεων της SIEMENS Τηλεβιομηχανική Α.Ε.
Image of Κατασκευή Εγκαταστάσεων της SIEMENS Τηλεβιομηχανική Α.Ε.
Image of Κατασκευή Εγκαταστάσεων της SIEMENS Τηλεβιομηχανική Α.Ε.