Κέντρο αποθήκευσης & διανομής εντύπων και εμπορευμάτων ΑΡΓΟΣ ΑΕ, με προκατασκευασμένα στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ

Κατασκευή Πρακτορείου Άργος Α.Ε στη Λαμία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευάστηκαν κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 2200m2. Το συγκρότημα αποτελείται από 3 επιμέρους κτίρια, που χωρίζονται με κατάλληλους αρμούς. Η στέγη του ενός κτιρίου υλοποιείται αμφικλινής με ζευκτά, ενώ σε άλλο τμήμα διαμορφώνεται με πλακοδοκούς για τη δημιουργία βατού δώματος. Το μπροστινό κομμάτι των εγκαταστάσεων κατασκευάστηκε διώροφο με μεσοπάτωμα. Τα 4 υποστυλώματα της πρόσοψης του κτιρίου, διατομής 0,90*0,60m και ύψους 11,00m, συνδέονται κατάλληλα με τον υπόλοιπο φορέα,  προσδίδοντας έτσι αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Κατασκευή Κέντρου Αποθήκευσης - Διαχείρησης και Διανομής Εντύπων και Εμπορευμάτων

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Α. Παπαδέλος Α.Ε

ΕΚΤΑΣΗ

2200 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

3ᵒ χλμ Λαμίας - Αθηνών, Λαμία

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2009

Αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα, ταχύτητα κατασκευής και ασφάλεια για ακόμη ένα έργο με προκατασκευασμένα στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ