Βιομηχανικό Κτίριο 1900m2 για την ΩΡΙΩΝΑΣ ΑΕΒΕ με προκατ προϊόντα ΠΡΟΚΕΛ

Επέκταση Εγκαταστάσεων Ωρίωνας Α.Ε.Β.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τις ανάγκες επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας κατασκευάστηκε κτίριο 1900m2. Επιλέχθηκε η ζεύξη των ανοιγμάτων να γίνει με δοκάρια διατομής I, σταθερού ύψους. Η εσωτερική σειρά υποστυλωμάτων επιτελεί διπλό ρόλο, καθώς στηρίζει τα εκατέρωθεν δοκάρια, ενώ έχει και διαφορετικό ύψος, διαμορφώνοντας έτσι τις απαραίτητες κλίσεις της στέγης. Λόγω ανισοσταθμίας στη στάθμη θεμελίωσης τα υποστυλώματα σε ένα τμήμα του κτιρίου παρήχθησαν με μεγαλύτερο ύψος, ενώ κατάλληλες συνδετήριες δοκοί συνδέουν τα μεμονωμένα πέδιλα.

Τα είδη των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δομικό σύστημα του βιομηχανικού κτιρίου είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Εργοστάσιο Παραγωγής Στρωμάτων

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Άρκτος Α.Β.Ε.Ε

ΕΚΤΑΣΗ

1900 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

12ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, Ιωνία, Θεσσαλονίκη

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2015

Προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία από την ΠΡΟΚΕΛ για το βιομηχανικό κτίριο ΩΡΙΩΝΑΣ ΑΕΒΕ
Προκατ δοκάρια διατομής I, σταθερού ύψους
Προκατ δοκάρια διατομής I, σταθερού ύψους
Ταχύτητα κατασκευής και παράδοσης βιομηχανικών κτιρίων με υλικά προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ