Κατασκευή Alfa Wood Νευροκόπι Α.Ε.Β.Ε. cover image

Κατασκευή Alfa Wood Νευροκόπι Α.Ε.Β.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για το πρώτο Ελληνικό εργοστάσιο πέλλετ και μπρικέτας που κατασκευάστηκε και πιστοποιήθηκε κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο υψηλής ποιότητας EΝplus. Περιλαμβάνει δύο πτέρυγες συνολικού εμβαδού 11.500m2 και καθαρού ύψους 7,00m. Λόγω του μεγάλου μήκους, το κτίριο κατασκευάστηκε ως τρία επιμέρους, με την παρεμβολή κατάλληλα διαμορφούμενων αρμών. Η παραγωγή των στοιχείων ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς περιλάμβανε περισσότερα από 750 στοιχεία ανωδομής και περισσότερους από 160 προκατασκευασμένους τοίχους πλαγιοκάλυψης.

Τα είδη των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δομικό σύστημα του βιομηχανικού κτιρίου είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Εργοστάσιο Παραγωγής Πέλλετ Ξύλου και Μπρικέτας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Alfa Wood Group ΑΕΒΕ

ΕΚΤΑΣΗ

11500 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Νευροκόπι Δράμας

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2006

Image of Κατασκευή Alfa Wood Νευροκόπι Α.Ε.Β.Ε.
Image of Κατασκευή Alfa Wood Νευροκόπι Α.Ε.Β.Ε.
Image of Κατασκευή Alfa Wood Νευροκόπι Α.Ε.Β.Ε.
Image of Κατασκευή Alfa Wood Νευροκόπι Α.Ε.Β.Ε.