Επέκταση Cosmos Aluminium Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα πλαίσια της νέας επένδυσης της Cosmos Aluminium Α.Ε., η ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή του νέου βιομηχανικού χώρου διέλασης αλουμινίου, κατ’ επέκταση της υφιστάμενης βιομηχανίας. Υπήρξε έργο αυξημένων απαιτήσεων, καθότι το μέγιστο ύψος των υποστυλωμάτων προσέγγιζε τα 14m, ενώ η γεφύρωση τους στη μία διεύθυνση απαιτούσε ζευκτά μήκους 24,0m και στην άλλη κατάλληλες δοκούς που να γεφυρώνουν ανοίγματα έως 16,0m. Απόρροια αυτών ήταν η χρήση στύλων διατομής 70x80cmκαι προεντεταμένων τεγίδων. Επιπλέον, τα υποστυλώματα φέρουν ειδικές διαμορφώσεις για την τοποθέτηση και στήριξη γερανογέφυρας. Το σύνολο των στοιχείων της προκατασκευής είναι χρωματισμένα με δύο στρώσεις υδροχρώματος, επιτυγχάνοντας έτσι το αισθητικό αποτέλεσμα που ήθελε να εξασφαλίσει ο πελάτης.

Τα είδη των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δομικό σύστημα του βιομηχανικού κτιρίου είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Προσθήκη κατ' Επέκταση Βιομηχανίας Διέλασης Αλουμινίου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Cosmos Profil Α.Ε.

ΕΚΤΑΣΗ

7400 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κτηματική Περιφέρεια Νίκαιας Δήμος Κιλελέρ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2017