2 ΠΡΟΚΑΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΚΕΛ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8ᵒ & 2ᵒ Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα πλαίσια της προσπάθειας καταπολέμησης της υστέρησης που γνώριζε επί σειρά ετών η δυτική Θεσσαλονίκη όσον αφορά τις σχολικές υποδομές, κατασκευάστηκαν τα δύο νηπιαγωγεία στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Οι συνολικά 18 προκατασκευασμένες κυψέλες που παρήχθησαν, συνδέθηκαν με την χυτή επί τόπου θεμελίωση, για να ακολουθήσουν όλες οι εργασίες διαμόρφωσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

8ᵒ 2/Θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο & 2ᵒ Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων, του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, με τη Μέθοδο της Προκατασκευής

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ιωάννης Ρουπακιάς & Σια Ο.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Παραγωγή & Συναρμολόγηση Προκατασκευασμένων Κυψελών

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2015 - 2016

Ταχύτητα στη δόμηση με προκατ τρισδιάστατα στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ
18 προκατασκευασμένες κυψέλες ΠΡΟΚΕΛ με χυτή επιτόπου θεμελίωση για τα νηπιαγωγεία Αμπελοκήπων
Παραγωγή και συναρμολόγηση προκατ κυψελών ΠΡΟΚΕΛ για σχολικό κτίριο
Άριστο αποτέλεσμα στους εσωτερικούς χώρους με τρισδιάστατα στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ