2/ ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΚΕΛ

33ᵒ Νηπιαγωγείο Εύοσμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τις ανάγκες κάλυψης των αυξανόμενων αναγκών για νέα σχολικά κτίρια, στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, κατασκευάστηκε το 33ο 2-θέσιο Νηπιαγωγείο. Η ανέγερση του φέροντος οργανισμού έγινε με το σύστημα της δόμησης εκ προκατασκευασμένων μεταφερόμενων κυψελών. Παρήχθησαν, μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν 12 προκατασκευασμένες κυψέλες, που διαμόρφωσαν όλους τους χώρους του ισόγειου κτιρίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Κατασκευή 33ᵒου 2/ Θέσιου Νηπιαγωγείου Εύοσμου, στον Δήμο Εύοσμου Κορδελιού, με τη Μέθοδο της Προκατασκευής

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ρουπακιάς & Σια Ο.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Παραγωγή & Συναρμολόγηση Προκατασκευασμένων Κυψελών

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2014 - 2015

Τρισδιάστατα στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ αποτελούν τον κορμό δόμησης κυρίως για σχολικά κτίρια
Ασφάλεια και λειτουργικότητα στην προκατ δόμηση σχολικών κτιρίων
Τα τρισδιάστατα στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε περίσταση
Άριστη διαρρύθμιση και ποιότητα κατασκευής ,με προκατ στοιχεία ΠΡΟΚΕΛ