Πύργος Ψύξης ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V με προκατασκευασμένα υποστυλώματα ειδικής γεωμετρίας από την ΠΡΟΚΕΛ

ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ΠΨ Α’ Φάση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ ανέλαβε τη μελέτη, παραγωγή και ανέγερση των στύλων που φέρουν το κέλυφος του Πύργου Ψύξης της ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V. Με 2 ιδιοκατασκεύαστα καλούπια παρήχθησαν 80 υποστυλώματα, ελλειψοειδούς διατομής, με μέγιστη διάμετρο 1 μέτρο. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των αντοχών και του ποσοστού της αεροπεριεκτικότητας του σκυροδέματος έγινε χρήση ειδικής σύνθεσης σκυροδέματος. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή στοιχείων κατηγορίας σκυροδέματος C50/60, με άψογη τελική επιφάνεια και ανθεκτικότητα σε κύκλους πήξης-τήξης. Ειδική μελέτη διεξήχθη και για την ανέγερση των υποστυλωμάτων, τα οποία, ως δίστηλα πλέον, έπρεπε να διατηρηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις μέχρι την επί τόπου σκυροδέτηση και πάκτωσή τους στις θήκες έδρασης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

ΑΗΣ Πτολεμαΐδας - Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προκατασκευή – Μεταφορά και Ανέγερση στύλων τύπου V του πύργου ψύξης της Vης Μονάδας Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2017

Ειδική σύνθεση σκυροδέματος για αντοχή, από την ΠΡΟΚΕΛ
Οι στύλοι που φέρουν το κέλυφος του Πύργου Ψύξης της ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V, είναι προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ
Υποστυλώματα ειδικής γεωμετρίας από την ΠΡΟΚΕΛ
2 ιδιοκατασκεύαστα καλούπια και 80 υποστυλώματα για την ΑΗΣ Πτολεμαΐδας από την ΠΡΟΚΕΛ