Πρόσοψη Νέου Κτιρίου Τμήματος ΗΜΜΥ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας cover image

Πρόσοψη Νέου Κτιρίου Τμήματος ΗΜΜΥ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για το νέo υπερσύγχρονο κτίριο του Τμήματος ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο αποτελεί τη νέα στέγη των φοιτητών και θα συμβάλει στην πλήρη ανάπτυξη του τμήματος σε όλα τα επίπεδα. Η κατασκευή είναι συμβατική από οπλισμένο σκυρόδεμα και στοιχεία πληρώσεως, ενώ το κεντρικό τμήμα είναι μεταλλική κατασκευή. Η νότια όψη του κτιρίου,που αποτελεί και το μέτωπο θέασής του από την πόλη, μορφοποιείται με προκατασκευασμένα πάνελ από μπετόν, παραγωγής της ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. Τα στοιχεία αυτά, αφενός υλοποιούν την αρχιτεκτονική έμπνευση για λογική «ψηφίων κενού στο πλήρες της όψης», αφετέρου συμβάλλουν στην ηλιοπροστασία της επιφάνειας της όψης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Κτιριακές Εγκαταστάσεις ΤΜ. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προκατασκευασμένα Πάνελ από Μπετόν

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2018

Image of Πρόσοψη Νέου Κτιρίου Τμήματος ΗΜΜΥ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Image of Πρόσοψη Νέου Κτιρίου Τμήματος ΗΜΜΥ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Image of Πρόσοψη Νέου Κτιρίου Τμήματος ΗΜΜΥ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Image of Πρόσοψη Νέου Κτιρίου Τμήματος ΗΜΜΥ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας