ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΚΕΛ

Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στη Μάλτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εγκαταστάσεις τροφοδοτούν με φυσικό αέριο ως καύσιμο τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ενέργειας της Μάλτας, στην περιοχή της Ντελιμάρα.Ένα σημαντικό κομμάτι του έργου ήταν η κατασκευή όλων των αναγκαίων λιμενικών εγκαταστάσεων για τη συνεχή παροχή LNG από δεξαμενόπλοια.Στα πλαίσια ενός πολύ απαιτητικού χρονοδιαγράμματος, διάρκειας δύο μηνών, παρήχθησαν στοιχεία συνολικού όγκου 1200κ.μ. Τα 160 στοιχεία, εξεζητημένης γεωμετρίας και αυξημένων απαιτήσεων όπλισης,περιλάμβαναν μεταξύ άλλων προκατασκευασμένες δοκούς (προεντεταμένες και μη), πλάκες και ειδικά στοιχεία αποβάθρας.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  ΕΡΓΟ

  Τερματικός Σταθμός Εισαγωγής, Αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και Επαναεροποίησής του στη Delimara Malta

  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

  ELECTROGAS MALTA LTD

  ΑΝΑΔΟΧΟΣ

  J&P AVAXΑ.Ε.

  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

  Παραγωγή και Διάθεση Προκατασκευασμένων Στοιχείων Προβλήτας

  ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

  2015

  Μόλις σε 2 μήνες παρήχθησαν στοιχεία συνολικού όγκου 1200κ.μ. από την ΠΡΟΚΕΛ για τη μονάδα παραγωγής ενέργειας Μάλτας
  160 στοιχεία εξεζητημένης γεωμετρίας από την ΠΡΟΚΕΛ για τη μονάδα παραγωγής ενέργειας στη Μάλτα
  Προκατασκευασμένα στοιχεία προβλήτας ΠΡΟΚΕΛ
  Η ΠΡΟΚΕΛ και σε έργα απαιτήσεων, εκτός συνόρων