Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στη Μάλτα cover image

Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στη Μάλτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εγκαταστάσεις τροφοδοτούν με φυσικό αέριο ως καύσιμο τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ενέργειας της Μάλτας, στην περιοχή της Ντελιμάρα.Ένα σημαντικό κομμάτι του έργου ήταν η κατασκευή όλων των αναγκαίων λιμενικών εγκαταστάσεων για τη συνεχή παροχή LNG από δεξαμενόπλοια.Στα πλαίσια ενός πολύ απαιτητικού χρονοδιαγράμματος, διάρκειας δύο μηνών, παρήχθησαν στοιχεία συνολικού όγκου 1200κ.μ. Τα 160 στοιχεία, εξεζητημένης γεωμετρίας και αυξημένων απαιτήσεων όπλισης,περιλάμβαναν μεταξύ άλλων προκατασκευασμένες δοκούς (προεντεταμένες και μη), πλάκες και ειδικά στοιχεία αποβάθρας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Τερματικός Σταθμός Εισαγωγής, Αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και Επαναεροποίησής του στη Delimara Malta

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ELECTROGAS MALTA LTD

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

J&P AVAXΑ.Ε.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Παραγωγή και Διάθεση Προκατασκευασμένων Στοιχείων Προβλήτας

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2015

Image of Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στη Μάλτα
Image of Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στη Μάλτα
Image of Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στη Μάλτα
Image of Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στη Μάλτα