Προκατασκευή υποστυλωμάτων ειδικής γεωμετρίας από την ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ
Η ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ δίνει διέξοδο με ειδικά προκατ υποστυλώματα σε περιπτώσεις όπου ο συμβατικός τρόπος σκυροδέτησης είναι ασύμφορος
Στιβαρότητα και αντοχή για τα προκατ υποστυλώματα ειδικής γεωμετρίας ΠΡΟΚΕΛ
Έργα ειδικών αρχιτεκτονικών απαιτήσεων έχουν ολοκληρωθεί με προκατ υποστυλώματα ΠΡΟΚΕΛ
Προκατασκευή υποστυλωμάτων ειδικής γεωμετρίας από την ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ
Η ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ δίνει διέξοδο με ειδικά προκατ υποστυλώματα σε περιπτώσεις όπου ο συμβατικός τρόπος σκυροδέτησης είναι ασύμφορος
Στιβαρότητα και αντοχή για τα προκατ υποστυλώματα ειδικής γεωμετρίας ΠΡΟΚΕΛ
Έργα ειδικών αρχιτεκτονικών απαιτήσεων έχουν ολοκληρωθεί με προκατ υποστυλώματα ΠΡΟΚΕΛ

Ειδικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονικοί λόγοι πολλές φορές οδηγούν στην ανάγκη ύπαρξης υποστυλωμάτων, η γεωμετρία και η διατομή των οποίων, ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πλαίσια. Με την κατάλληλη μελέτη και διαμόρφωση καλουπιών υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής τέτοιου είδους στοιχείων, παρέχοντας έτσι διέξοδο σε περιπτώσεις όπου ο συμβατικός τρόπος σκυροδέτησης είναι ασύμφορος, καθιστώντας έτσι αρκετά φιλόδοξα project ρεαλιστικά πραγματοποιήσιμα.