Υποστυλώματα Ειδικής Γεωμετρίας image
Υποστυλώματα Ειδικής Γεωμετρίας image
Υποστυλώματα Ειδικής Γεωμετρίας image
Υποστυλώματα Ειδικής Γεωμετρίας image
Υποστυλώματα Ειδικής Γεωμετρίας image
Υποστυλώματα Ειδικής Γεωμετρίας image
Υποστυλώματα Ειδικής Γεωμετρίας image
Υποστυλώματα Ειδικής Γεωμετρίας image

Ειδικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονικοί λόγοι πολλές φορές οδηγούν στην ανάγκη ύπαρξης υποστυλωμάτων, η γεωμετρία και η διατομή των οποίων, ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πλαίσια. Με την κατάλληλη μελέτη και διαμόρφωση καλουπιών υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής τέτοιου είδους στοιχείων, παρέχοντας έτσι διέξοδο σε περιπτώσεις όπου ο συμβατικός τρόπος σκυροδέτησης είναι ασύμφορος, καθιστώντας έτσι αρκετά φιλόδοξα project ρεαλιστικά πραγματοποιήσιμα.