Προκατ δοκοί ΠΡΟΚΕΛ στηρίζουν και συνθέτουν μέρος του καταστρώματος της γέφυρας Κριού

Γέφυρα Β252-Κριού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα πλαίσια των εργασιών ανακατασκευής της Γέφυρας του Κριού στην Αιγείρα και της αποκατάστασης της κυκλοφορίας της Ολυμπίας Οδού παρήχθησαν οι προκατασκευασμένες δοκοί που στηρίζουν και συνθέτουν μέρος του καταστρώματος της γέφυρας. Με μέγιστο μήκος που προσέγγιζε τα 40m, διατομή ύψους 2,25m, και βάρος που ανερχόταν στους 115tn, η παραγωγή, μεταφορά και τοποθέτηση των στοιχείων αυτών ήταν ιδιαίτερη απαιτητική και έχρηζε πλήρη συντονισμό των εργασιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική ΔΗμοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Αυτοκινητόδρομος Α.Ε.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Γέφυρα Κριού Β252 στη Χ.Θ. 58+580.07 (ΓΕ 23)

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2017