Γέφυρα Β420 Π.Α.Θ.Ε Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρήχθησαν 68 προεντεταμένοι δοκοί, μήκους 20,00m με τη μέθοδο της μετέντασης. Η διατομή I, ύψους 1,50m, είχε αρκετά πεπλατυσμένο άνω πέλμα, πλάτους 1,85m. Έγιναν τοπικές αποτμήσεις στις δοκούς σε κατάλληλες θέσεις για διέλευση συστήματος αποχέτευσης, ενώ με ενσωμάτωση οπών λήφθηκε πρόνοια για διέλευση των οπλισμών των διαδοκίδων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Τμήμα Π.Α.Θ.Ε Μαλιακός - Κλειδί

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προκατασκευασμένοι Δοκοί Γέφυρας Β420

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2013