Γέφυρα Β560 – Παντελεήμονας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. ανέλαβε την παραγωγή των προκατασκευασμένων δοκών της γέφυρας B560 στο ύψος του Παντελεήμονα. Παρήχθησαν συνολικά 60 δοκοί, μήκους 33,00m και ύψους 2,05m. Η προένταση των δοκών έγινε με εφαρμογή μονόπλευρης μετέντασης 3 καλωδίων 15Τ15.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Τμήμα Π.Α.Θ.Ε Μαλιακός - Κλειδί

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προκατασκευασμένοι Δοκοί Γέφυρας Β560

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2014