Γέφυρα Β321 Φοίνικα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρήχθησαν 42 προεντεταμένες δοκοί μέγιστου μήκους 28m. Η διατομή, σταθερού ύψους 1,50m, μεταβαλλόταν από συμπαγής ορθογωνική στα άκρα, σε τύπου I στο κεντρικό κομμάτι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Αυτοκινητόδρομος Α.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Γέφυρα Β321 (Γ.Ε 31, ΧΘ: 97+064.095 ΚΜ)

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2014