Συμμετείχαμε στo Logi.C 22

Με επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή μας στο Logi.c2022, στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο και η παράλληλη έκθεση έτυχε μεγάλης αποδοχής από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο της Β. Ελλάδας.

Παρουσιάσαμε τις ολοκληρωμένες προτάσεις μας αναφορικά με την κατασκευή των κτιριακών υποδομών για τον κλάδο του supply chain.

Συναντήσαμε πελάτες μας από όλη την Ελλάδα και τους ενημερώσαμε για πλεονεκτήματα της προκατασκευής σε οικονομοτεχνικό επίπεδο και τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να επιφέρει στον ευρύτερο κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.