Βάσεις Μετρητών Ηλεκτρικού Ρεύματος image
Βάσεις Μετρητών Ηλεκτρικού Ρεύματος image
Βάσεις Μετρητών Ηλεκτρικού Ρεύματος image
Βάσεις Μετρητών Ηλεκτρικού Ρεύματος image
Βάσεις Μετρητών Ηλεκτρικού Ρεύματος image
Βάσεις Μετρητών Ηλεκτρικού Ρεύματος image

Μια ευέλικτη επιλογή αναφορικά με τις εγκαταστάσεις των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος είναι το προκατασκευασμένο pillar. Εκτός των πλεονεκτημάτων χώρου που προσφέρει η γεωμετρία του, η τοποθέτησή του καθίσταται ταχεία, ενώ υπάρχουν περιθώρια επαναχρησιμοποίησής του.

Πλεονεκτήματα :

  • Εργονομικός σχεδιασμός
  • Χώρος για τοποθέτηση πολλαπλών πινάκων
  • Υποστήριξη πινάκων Μέσης Τάσης
  • Ασφάλεια
  • Ταχεία τοποθέτηση
  • Ιδανικό για εργοτάξια/ Δυνατότητα Επανάχρησης