Προκατασκευασμένο pillar ΠΡΟΚΕΛ: μια ευέλικτη επιλογή για τις εγκαταστάσεις μετρητών κατανάλωσης
Προκατ Pillar με εργονομικό σχεδιασμό
Προκατ βάσεις μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος, ιδανικές για εργοτάξια και με χώρο για τοποθέτηση πολλαπλών πινάκων
Προκατασκευασμένο pillar ΠΡΟΚΕΛ: μια ευέλικτη επιλογή για τις εγκαταστάσεις μετρητών κατανάλωσης
Προκατ Pillar με εργονομικό σχεδιασμό
Προκατ βάσεις μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος, ιδανικές για εργοτάξια και με χώρο για τοποθέτηση πολλαπλών πινάκων

Μια ευέλικτη επιλογή αναφορικά με τις εγκαταστάσεις των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος είναι το προκατασκευασμένο pillar. Εκτός των πλεονεκτημάτων χώρου που προσφέρει η γεωμετρία του, η τοποθέτησή του καθίσταται ταχεία, ενώ υπάρχουν περιθώρια επαναχρησιμοποίησής του.

Πλεονεκτήματα :

  • Εργονομικός σχεδιασμός
  • Χώρος για τοποθέτηση πολλαπλών πινάκων
  • Υποστήριξη πινάκων Μέσης Τάσης
  • Ασφάλεια
  • Ταχεία τοποθέτηση
  • Ιδανικό για εργοτάξια/ Δυνατότητα Επανάχρησης