Μια ευέλικτη επιλογή αναφορικά με τις εγκαταστάσεις των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος είναι το προκατασκευασμένο pillar. Εκτός των πλεονεκτημάτων χώρου που προσφέρει η γεωμετρία του, η τοποθέτησή του καθίσταται ταχεία, ενώ υπάρχουν περιθώρια επαναχρησιμοποίησής του.

Πλεονεκτήματα :

  • Εργονομικός σχεδιασμός
  • Χώρος για τοποθέτηση πολλαπλών πινάκων
  • Υποστήριξη πινάκων Μέσης Τάσης
  • Ασφάλεια
  • Ταχεία τοποθέτηση
  • Ιδανικό για εργοτάξια/ Δυνατότητα Επανάχρησης