Βιομηχανικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων έχουν ολοκληρωθεί με προκατ δοκούς ειδικής γεωμετρίας ΠΡΟΚΕΛ
Οι προκατ δοκοί ειδικής γεωμετρίας ΠΡΟΚΕΛ κατασκευάζονται ανάλογα με τη μελέτη
Στις εγκαταστάσεις της ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ παράγονται προκατ δοκοί ειδικής γεωμετρίας για μια ευρεία γκάμα κατασκευαστικών αναγκών
Βιομηχανικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων έχουν ολοκληρωθεί με προκατ δοκούς ειδικής γεωμετρίας ΠΡΟΚΕΛ
Οι προκατ δοκοί ειδικής γεωμετρίας ΠΡΟΚΕΛ κατασκευάζονται ανάλογα με τη μελέτη
Στις εγκαταστάσεις της ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ παράγονται προκατ δοκοί ειδικής γεωμετρίας για μια ευρεία γκάμα κατασκευαστικών αναγκών

Στις εγκαταστάσεις της ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ μπορούν να παραχθούν προκατασκευασμένες δοκοί ειδικής γεωμετρίας που να πληρούν μια ευρεία γκάμα αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών κριτηρίων. Οι περιοχές των συνδέσεων με τα υποστυλώματα και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία διαμορφώνονται κατάλληλα, ώστε να προκύψει αρθρωτή, ημιαρθρωτή ή πακτωμένη σύνδεση, ανάλογα με τη μελέτη.