Στις εγκαταστάσεις της ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ μπορούν να παραχθούν προκατασκευασμένες δοκοί ειδικής γεωμετρίας που να πληρούν μια ευρεία γκάμα αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών κριτηρίων. Οι περιοχές των συνδέσεων με τα υποστυλώματα και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία διαμορφώνονται κατάλληλα, ώστε να προκύψει αρθρωτή, ημιαρθρωτή ή πακτωμένη σύνδεση, ανάλογα με τη μελέτη.