Δοκοί Ειδικής Γεωμετρίας image
Δοκοί Ειδικής Γεωμετρίας image
Δοκοί Ειδικής Γεωμετρίας image
Δοκοί Ειδικής Γεωμετρίας image
Δοκοί Ειδικής Γεωμετρίας image
Δοκοί Ειδικής Γεωμετρίας image
Δοκοί Ειδικής Γεωμετρίας image
Δοκοί Ειδικής Γεωμετρίας image

Στις εγκαταστάσεις της ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ μπορούν να παραχθούν προκατασκευασμένες δοκοί ειδικής γεωμετρίας που να πληρούν μια ευρεία γκάμα αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών κριτηρίων. Οι περιοχές των συνδέσεων με τα υποστυλώματα και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία διαμορφώνονται κατάλληλα, ώστε να προκύψει αρθρωτή, ημιαρθρωτή ή πακτωμένη σύνδεση, ανάλογα με τη μελέτη.