Προκατ σύστημα διπλών τοίχων από την ΠΡΟΚΕΛ
Μια εναλλακτική μορφή δόμησης των τοιχωμάτων υπογείων, αλλά και υπέργειων ορόφων, από την ΠΡΟΚΕΛ
Precast double walls system από την ΠΡΟΚΕΛ
Τα προκατ διπλά τοιχία ΠΡΟΚΕΛ , συνδυάζουν τα βασικά πλεονεκτήματα της προκατασκευής με τις ευεργετικές στατικές ιδιότητες ενός χυτού τοιχώματος
Προκατ σύστημα διπλών τοίχων από την ΠΡΟΚΕΛ
Μια εναλλακτική μορφή δόμησης των τοιχωμάτων υπογείων, αλλά και υπέργειων ορόφων, από την ΠΡΟΚΕΛ
Precast double walls system από την ΠΡΟΚΕΛ
Τα προκατ διπλά τοιχία ΠΡΟΚΕΛ , συνδυάζουν τα βασικά πλεονεκτήματα της προκατασκευής με τις ευεργετικές στατικές ιδιότητες ενός χυτού τοιχώματος

Το σύστημα διπλών τοιχίων (double wall) αποτελεί μια εναλλακτική μορφή δόμησης των τοιχωμάτων υπογείων, αλλά και υπέργειων ορόφων. Συντίθεται από δύο εξωτερικούς φλοιούς σκυροδέματος, πάχους 5-7cm, οι οποίοι φέρουν τον απαιτούμενο συμβατικό οπλισμό και συνδέονται μεταξύ τους με τρισδιάστατο οπλισμό (τύπου lattice girder). Κατά τη φάση της ανέγερσης τοποθετούνται στην πλάκα θεμελίωσης ή στην αντίστοιχη πλάκα ενδιάμεσου ορόφου και σταθεροποιούνται με τη βοήθεια κατάλληλων αντηρίδων. Μετά την κατασκευή της πλάκας οροφής πληρούνται τα κενά μεταξύ των φλοιών με επιτόπου έγχυτο σκυρόδεμα, συντελώντας στη μονολιθικότητα της κατασκευής. Τα προκατασκευασμένα διπλά τοιχία λοιπόν, συνδυάζουν τα βασικά πλεονεκτήματα της προκατασκευής με τις ευεργετικές στατικές ιδιότητες ενός χυτού τοιχώματος.

Πλεονεκτήματα και προδιαγραφές:

  • Συνολικό πάχος σύνθετου τοιχίου: 20 – 40cm
  • Μήκος: έως 10m
  • Πλάτος: έως 3,50m
  • Ενσωμάτωση μόνωσης
  • Ελευθερία στη χάραξη ανοιγμάτων
  • Υψηλής ποιότητας τελικές εξωτερικές επιφάνειες
  • Ταχύτητα ανέγερσης/απουσία καλουπώματος
  • Ενίσχυση αντισεισμικού χαρακτήρα δομήματος