Φρεάτια image
Φρεάτια image
Φρεάτια image
Φρεάτια image
Φρεάτια image
Φρεάτια image

Παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής μιας μεγάλης γκάμας φρεατίων, σε διαστάσεις που εξυπηρετούν την εκάστοτε περίπτωση. Έτσι, ανεξαρτήτως με το αν πρόκειται για φρεάτια υδροσυλλογής, υδρομετρητών, επίσκεψης δικτύων, ελέγχου-άντλησης βόθρων ή γενικής χρήσεως, υπάρχει ο κατάλληλος εργοστασιακός εξοπλισμός για την παραγωγή του επιθυμητού τύπου.

Πλεονεκτήματα:

  • Παραγωγή ποικίλων διατομών
  • Ανθεκτικές/Στιβαρές κατασκευές
  • Εύκολη/Γρήγορη τοποθέτηση