Προκατασκευασμένα κανάλια ΠΡΟΚΕΛ για τη διέλευση καλωδιώσεων στα σιδηροδρομικά έργα
Προκατ ηλεκτρολογικό κανάλι χωρίς καπάκι
Με μια πλήρως τυποποιημένη διαδικασία προκατασκευής κατασκευάζονται και αποθηκεύονται τα προκατ ηλεκτρολογικά κανάλια ΠΡΟΚΕΛ
Προκατ προεντεταμένα ηλεκτρολογικά κανάλια ΠΡΟΚΕΛ
Προκατασκευασμένα κανάλια ΠΡΟΚΕΛ για τη διέλευση καλωδιώσεων στα σιδηροδρομικά έργα
Προκατ ηλεκτρολογικό κανάλι χωρίς καπάκι
Με μια πλήρως τυποποιημένη διαδικασία προκατασκευής κατασκευάζονται και αποθηκεύονται τα προκατ ηλεκτρολογικά κανάλια ΠΡΟΚΕΛ
Προκατ προεντεταμένα ηλεκτρολογικά κανάλια ΠΡΟΚΕΛ

Με μια πλήρως τυποποιημένη διαδικασία παράγονται προκατασκευασμένα κανάλια για τη διέλευση καλωδιώσεων στα σιδηροδρομικά έργα. Το προϊόν, που χωρίζεται σε κυρίως σώμα και καπάκι, συντίθεται σε ειδική μηχανή παραγωγής καναλιών και φρεατίων και με τη μεσολάβηση περιτυλικτικής μηχανής αποθηκεύεται σε παλέτες και είναι έτοιμο προς διάθεση.