Ηλεκτρολογικά Κανάλια image
Ηλεκτρολογικά Κανάλια image
Ηλεκτρολογικά Κανάλια image
Ηλεκτρολογικά Κανάλια image
Ηλεκτρολογικά Κανάλια image
Ηλεκτρολογικά Κανάλια image
Ηλεκτρολογικά Κανάλια image
Ηλεκτρολογικά Κανάλια image

Με μια πλήρως τυποποιημένη διαδικασία παράγονται προκατασκευασμένα κανάλια για τη διέλευση καλωδιώσεων στα σιδηροδρομικά έργα. Το προϊόν, που χωρίζεται σε κυρίως σώμα και καπάκι, συντίθεται σε ειδική μηχανή παραγωγής καναλιών και φρεατίων και με τη μεσολάβηση περιτυλικτικής μηχανής αποθηκεύεται σε παλέτες και είναι έτοιμο προς διάθεση.