Τα ηχοπετάσματα είναι τοίχοι που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους επιτελώντας το ρόλο του ανακλαστήρα ή αποκρουστήρα των έντονων θορύβων που προέρχονται από δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή άλλες πηγές. Με την επιλογή να κατασκευαστούν με τη μέθοδο της προκατασκευής επιτυγχάνεται ταχύτητα κατασκευής και εύκολη δυνατότητα προσαρμογής στα στατικά και αρχιτεκτονικά δεδομένα που υποδεικνύουν οι αντίστοιχες μελέτες.