Όταν προκύπτει η ανάγκη κατασκευής αποβάθρας, ή άλλων πλωτών κατασκευών, τίθεται το ζήτημα του τρόπου μόρφωσης του δαπέδου της. Λόγω της δυσκολίας που έγκειται στο καλούπωμα και στη σκυροδέτηση σε μεγάλη απόσταση από το έδαφος και λόγω της επαναληψιμότητας που παρουσιάζουν οι επιμέρους υποκατασκευές, είναι συνηθισμένη η χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων αποβάθρας. Με τη χρήση τους, επιτυγχάνονται σοβαρά οφέλη λόγω της δραστικής μείωσης του χρόνου κατασκευής πάνω από υδάτινες επιφάνειες, άρα και του κόστους. Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής τέτοιων στοιχείων, τα οποία εκτός της εξεζητημένης γεωμετρίας και όπλισής τους, φέρουν και πυκνό οπλισμό συνδέσεως για την ασφαλή σύνδεση με το επί τόπου έγχυτο σκυρόδεμα που θα αποτελέσει την τελική στρώση του δαπέδου.