Τοίχοι Αντιστήριξης image
Τοίχοι Αντιστήριξης image
Τοίχοι Αντιστήριξης image
Τοίχοι Αντιστήριξης image
Τοίχοι Αντιστήριξης image
Τοίχοι Αντιστήριξης image
  
Rotate 360 degrees

Σχεδιάζονται και παράγονται συστήματα από προκατασκευασμένους τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθως είναι της μορφής L ή ανάστροφου Τ με κατάλληλες διαμορφώσεις θηλυκού και αρσενικού στις ακριανές διατομές για τη σύνδεσή τους στη φάση του μονταρίσματος. Η επιλογή τους πλεονεκτεί σε μεγάλο βαθμό σε περιπτώσεις όπως συγκράτηση χωματισμών, διαχωρισμό και διευθέτηση σιτηρών και άλλων αγαθών και φυσικά όταν η ταχύτητα εγκατάστασης αποτελεί αναγκαία απαίτηση του έργου.

Πλεονεκτήματα και προδιαγραφές:

  • Ευελιξία στη γεωμετρία/συμμόρφωση με μελέτη
  • Ταχεία τοποθέτηση
  • Άριστη επιφάνεια