Η τυποποίηση των ιστών φωτισμού σημαίνει αυτομάτως και τυποποίηση στον τρόπο θεμελίωσή τους. Παράγονται και διατίθενται προκατασκευασμένες βάσεις ιστών, καθιστώντας την έδραση των ιστών φωτισμού εύκολη και γρήγορη διαδικασία.

Πλεονεκτήματα :

  • Ανθεκτικές/ Στιβαρές κατασκευές
  • Εύκολη / Γρήγορη τοποθέτηση
  • Ευελιξία των ηλεκτρολογικών εργασιών
  • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα