Κατασκευή ΗΜ Κτιρίου Πλευρικού ΣΤ. Διοδίων Αραχωβίτικα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για κτίριο που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο των προκατασκευασμένων διπλών τοιχίων. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου συντίθεται από προκατασκευασμένα διπλά τοιχώματα, ενώ η οροφή του κτιρίου από προκατασκευασμένες πρόπλακες και επιτόπου εγχυνόμενο σκυρόδεμα. Η θεμελίωση του διαμορφώθηκε με θεμελιολωρίδες. Στα τοιχώματα προβλέφτηκαν ανοίγματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης και οπές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μηχανολογικής μελέτης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Αυτοκινητόδρομος Α.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Εργασίες Προμήθειας, Μεταφοράς & Τοποθέτησης Προκατασκευασμένων Στοιχείων στο Η/Μ Κτίριο του Πλευρικού Σταθμού Διοδίων Αραχωβίτικα

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2016