Ανέγερση Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ελαιώνα cover image

Ανέγερση Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ελαιώνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ ανέλαβε την προκατασκευή, προένταση, μεταφορά και τοποθέτηση δεκαέξι υποστυλωμάτων, κατηγορίας C40/50, και οκτώ δοκών, κατηγορίας C50/60, για την κατασκευή του σταθμού.Για την όπλιση των δοκαριών, έγινε ταυτόχρονη χρήση συμβατικού σιδηρού οπλισμού κατηγορίαςB500Cκαι χάλυβα προέντασης ποιότητας 1860/1770, με την παρουσία 30 τενόντων προέντασης σε τρεις στάθμες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Αυτοκινητόδρομος Α.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Εργασίες Προμήθειας, Μεταφοράς & Τοποθέτησης Προκατασκευασμένων Στοιχείων στο Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Ελαιώνα

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2014

Image of Ανέγερση Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ελαιώνα
Image of Ανέγερση Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ελαιώνα
Image of Ανέγερση Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ελαιώνα