Ανέγερση Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ελαιώνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ ανέλαβε την προκατασκευή, προένταση, μεταφορά και τοποθέτηση δεκαέξι υποστυλωμάτων, κατηγορίας C40/50, και οκτώ δοκών, κατηγορίας C50/60, για την κατασκευή του σταθμού.Για την όπλιση των δοκαριών, έγινε ταυτόχρονη χρήση συμβατικού σιδηρού οπλισμού κατηγορίαςB500Cκαι χάλυβα προέντασης ποιότητας 1860/1770, με την παρουσία 30 τενόντων προέντασης σε τρεις στάθμες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Αυτοκινητόδρομος Α.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Εργασίες Προμήθειας, Μεταφοράς & Τοποθέτησης Προκατασκευασμένων Στοιχείων στο Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Ελαιώνα

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2014