Κατασκευή Πλευρικού Σταθμού Διοδίων Δερβενίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρήχθησαν και τοποθετήθηκαν τα προκατασκευασμένα στοιχεία που φέρουν το στέγαστρο. Πρόκειται για πλαίσια που αποτελούνται από δύο υποστυλώματα, διαστάσεων 0,50*1,30μ, σε κεντρική απόσταση 18,00μ, τα οποία γεφυρώνονται μέσω προεντεταμένων δοκών, διαστάσεων 0,50*1,85μ. Επί των δοκών ενσωματώθηκαν μεταλλικές λαπάτσες για τη μετέπειτα έδραση των μεταλλικών δοκών του στεγάστρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Αυτοκινητόδρομος Α.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Εργασίες Προμήθειας, Μεταφοράς & Τοποθέτησης Προκατασκευασμένων Στοιχείων στο Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Δερβενίων

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2016