Κατασκευή Πλευρικού Σταθμού Διοδίων Δερβενίων cover image

Κατασκευή Πλευρικού Σταθμού Διοδίων Δερβενίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρήχθησαν και τοποθετήθηκαν τα προκατασκευασμένα στοιχεία που φέρουν το στέγαστρο. Πρόκειται για πλαίσια που αποτελούνται από δύο υποστυλώματα, διαστάσεων 0,50*1,30μ, σε κεντρική απόσταση 18,00μ, τα οποία γεφυρώνονται μέσω προεντεταμένων δοκών, διαστάσεων 0,50*1,85μ. Επί των δοκών ενσωματώθηκαν μεταλλικές λαπάτσες για τη μετέπειτα έδραση των μεταλλικών δοκών του στεγάστρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Αυτοκινητόδρομος Α.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Εργασίες Προμήθειας, Μεταφοράς & Τοποθέτησης Προκατασκευασμένων Στοιχείων στο Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Δερβενίων

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2016

Image of Κατασκευή Πλευρικού Σταθμού Διοδίων Δερβενίων
Image of Κατασκευή Πλευρικού Σταθμού Διοδίων Δερβενίων
Image of Κατασκευή Πλευρικού Σταθμού Διοδίων Δερβενίων
Image of Κατασκευή Πλευρικού Σταθμού Διοδίων Δερβενίων