Κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ρίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου ήταν η παραγωγή  προκατασκευασμένων δοκών και στύλων και στη συνέχεια η μόρφωση των δίστυλων επαναλαμβανόμενων πλαισιακών φορέων του συστήματος. Τα δοκάρια,ειδικής ορθογωνικής διατομής 1,85*0,70μ και μήκους 22,00μ, παρήχθησαν προεντεταμένα σε κλίνη προέντασης και με κατάλληλες αποτμήσεις στα άκρα.Η ειδική διαμόρφωση στην κεφαλή των υποστυλωμάτων, ορθογωνικής διατομής 1,70*0,70μ, και η εκτράχυνση της επιφάνειας στον πόδα τους, αποσκοπούσαν στη σύνδεση με τη δοκό και τη θήκη θεμελίωσης αντίστοιχα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Αυτοκινητόδρομος Α.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Εργασίες Προμήθειας, Μεταφοράς & Τοποθέτησης Προκατασκευασμένων Στοιχείων στο Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Ρίου

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2016