Κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ρίου cover image

Κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ρίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου ήταν η παραγωγή  προκατασκευασμένων δοκών και στύλων και στη συνέχεια η μόρφωση των δίστυλων επαναλαμβανόμενων πλαισιακών φορέων του συστήματος. Τα δοκάρια,ειδικής ορθογωνικής διατομής 1,85*0,70μ και μήκους 22,00μ, παρήχθησαν προεντεταμένα σε κλίνη προέντασης και με κατάλληλες αποτμήσεις στα άκρα.Η ειδική διαμόρφωση στην κεφαλή των υποστυλωμάτων, ορθογωνικής διατομής 1,70*0,70μ, και η εκτράχυνση της επιφάνειας στον πόδα τους, αποσκοπούσαν στη σύνδεση με τη δοκό και τη θήκη θεμελίωσης αντίστοιχα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Αυτοκινητόδρομος Α.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Εργασίες Προμήθειας, Μεταφοράς & Τοποθέτησης Προκατασκευασμένων Στοιχείων στο Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Ρίου

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2016

Image of Κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ρίου
Image of Κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ρίου
Image of Κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ρίου
Image of Κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ρίου