Κατασκευή Λεβητοστάσιου Δ. Νομικός Α.Β.Ε.Κ.

Εντός του νέου εργοστασίου της Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Κ. στα Φάρσαλα, κατασκευάστηκε κτίριο λεβητοστασίου – αεροστασίου – μηχανουργείου από προκατασκευασμένα στοιχεία. Ο χώρος του λεβητοστασίου απομονώθηκε από τους υπόλοιπους και αποτέλεσε ανεξάρτητο…

Περισσότερα...

Κατασκευή Εγκαταστάσεων Ε.Α.Σ. Άμφισσας

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας για τα προϊόντα που παράγει, ο ΕΑΣ  Άμφισσας προχώρησε στη μετεγκατάσταση της υφιστάμενης μονάδας σε νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις. Την εκτέλεση των εργασιών…

Περισσότερα...

Κατασκευή Εγκαταστάσεων Α.Π.Σ. Άρτας

Για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του ΑΠΣ Άρτας κατασκευάστηκαν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις. Λόγω απαίτησης 9,50m καθαρού ύψους κτιρίου, παρήχθησαν υποστυλώματα με ύψος περί τα 13,00m. Επιπλέον, λόγω…

Περισσότερα...

Κατασκευή Πρακτορείου Άργος Α.Ε στη Λαμία

Κατασκευάστηκαν κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 2200m2. Το συγκρότημα αποτελείται από 3 επιμέρους κτίρια, που χωρίζονται με κατάλληλους αρμούς. Η στέγη του ενός κτιρίου υλοποιείται αμφικλινής με ζευκτά, ενώ σε άλλο…

Περισσότερα...

Κατασκευή ΗΜ Κτιρίου Πλευρικού ΣΤ. Διοδίων Αραχωβίτικα

Πρόκειται για κτίριο που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο των προκατασκευασμένων διπλών τοιχίων. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου συντίθεται από προκατασκευασμένα διπλά τοιχώματα, ενώ η οροφή του κτιρίου από προκατασκευασμένες πρόπλακες…

Περισσότερα...

Επέκταση των εγκαταστάσεων της Coverdoors

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της επέκτασης των εγκαταστάσεων της Coverdoors (ΑΦΟΙ Δ. ΚΟΡΟΒΕΣΗ Ο.Ε.) στη ΒΙ.ΠΕ. Πέι Δοκού, στη Χαλκίδα. Σε συνέχεια των κτιριακών υποδομών, έκτασης 2800m2, που κατασκεύασε η…

Περισσότερα...

Κατασκευή Εγκαταστάσεων Ξυλοβοιωτική ΞΑΑ-ΠΛΕΞ

Κατασκευάστηκε από προκατασκευασμένα φέροντα στοιχεία μια πτέρυγα ως ο βιομηχανικός χώρος αποθήκευσης των προϊόντων κατεργασίας ξύλου. Στα ακριανά τμήματα του κτιρίου διαμορφώθηκαν χώροι γραφείων με τη δημιουργία μεσοπατώματος. Αυτό υλοποιήθηκε…

Περισσότερα...

Γέφυρα Β560 – Παντελεήμονας

Η ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. ανέλαβε την παραγωγή των προκατασκευασμένων δοκών της γέφυρας B560 στο ύψος του Παντελεήμονα. Παρήχθησαν συνολικά 60 δοκοί, μήκους 33,00m και ύψους 2,05m. Η προένταση των δοκών έγινε…

Περισσότερα...